17.10.18

Порядок заповнення орбіталей електронами

Сьогодні створювали шпаргалку, де сконцентрувати всі відомості про порядок заповнення орбіталей електронами.

Тренувались самостійно описувати електронні формули елементів. Розглянули першу тематичну контрольну.
Наталя Зайцева

Що ми можемо змінити?

На теревенях читали завершальний розділ "Хто я?" про те, чи обираємо ми ким бути.
Обговорювали, чи хотілось би комусь змінити ім'я, чи обирати бути хлопчиком чи дівчинкою. Що ти можеш обирати, а що обирають для тебе інші. І хто тоді вирішує, ким ти є.
Поки що більшість дітей не має ніяких сумнівів - "Я - це я", що би це не означало :)
Але є те, що змінити хочеться: прикус (зараз в 3 класі сезон носіння зубних пластинок), вимову, зачіску... Але для дітей це не означає зміну себе.
Прикольно, мені це дуже відгукується :) Я люблю зміни, але не сприйнаю це, як перестати бути собою чи навпаки знайти себе. Для мене зміни - це стати трохи більше собою ніж досі, наблизитись, як графік функції до асимптоти.
Валентина Мержиєвська

16.10.18

Естетика і впорядкованість

На математиці відпрацьовували запис задачі зі скороченою умовою, одиницями вимірювання, поясненням, відповіддю. Дуже сприяє впорядкованому міркуванню, але важко дається.
Навіть ідея перечитати запитання задачі перед тим, як писати відповідь потребує зусилля.

А от складання фігурок за креслениками і замальовування креслеників своїх фігур цього тижня помітно у всіх вийшло на новий рівень. Склалося :)

Продовжуємо опановувати решту приладдя - креслити під лінієчку, малювати кола циркулем.
Оформлення роботи ніби не має стосунку до розв'язку, але добре тренує зосередженість. В першому-другому класі ми майже не заважали на це, але вже з третього можна починати :)
Валентина Мержиєвська

Раціональні рівняння

Розширили спектр доступних дій з раціональними дробами.
Підсумували в скетчах алгоритм зведення дробів до спільного знаменника. Освоїли множення і ділення. Для тих, хто розібрався з дробами в минулі роки - це взагалі не створює ніякого напруження, тільки додається ОДЗ.
Познайомились з рівняннями і тотожностями з раціональними дробами.
В khanacademy довелось ознайомитись зі знаходженням коренів за теоремою Вієта, щоб мати можливість зробити завдання з раціональними дробами (відмінності навчальних програм даються взнаки).
Валентина Мержиєвська

Питома теплота плавлення

Питома теплота плавлення - кількість теплоти яку необхідно передати кристалічному тілу масою 1 кг, щоб повністю перевести його в рідкий стан.
Q = λ · m,
де λ - питома теплота плавлення, Дж/кг
    m - маса речовини

Під час нагрівання тіла швидкість його молекул зростає, в кристалічному тілі збільшується амплітуда коливання молекул, тіло нагрівається і порушується порядок розташування молекул в кристалах. Тобто енергія, яку отримує кристалічне тіло після того як нагріється до температури плавлення, витрачається на руйнування кристалів.
При температурі плавлення внутрішня енергія речовини в рідкому стані більша ніж внутрішня енергія такої ж маси речовини в твердому стані. Під час кристалізації речовини виділяється така сама кількість теплоти, яка поглинається під час її плавлення. Енергія, яка виділяється під час кристалізації, іде на підтримання сталої температури.

Вирішували задачі про теплоту згорання палива і теплоту плавлення.

ДЗ: 
1. При повному згоранні сухих дрів виділилось 50 000 кДж енергії. Скільки дрів згоріло? (q = 1,0 · 10 Дж/кг)
2. Скільки енергії потрібно щоб розплавити 20 кг свинцю, початкова температура якого 27
°С (λ = 0,25 · 10⁵ Дж/кг)?
Валентина Мержиєвська


Співставлення якостей

В понеділок ми розглядали завдання до атестації в листопаді, перевіряли написані твори і повторювали неправильні дієслова, а також звороти there is/there are, тренувалися переворювати стверджувальні речення на питальні.

У вівіторок  - There is\There are

Заперечення

Як завжди, будь-яку граматичну форму, яку ми розглядаємо можна перетворити зі стверджувальної на питальну, чи заперечну. Стверджувальні і питальні форми зворотів There is\There are ми розглядали на минулих заняттях, сьогодні черга заперечних речень. Англійська граматика, як завжди в цьому питанні стабільна, заперечення відбувається за допомогою додавання часточок not до is\are або частки no

 Часточку no ми можемо використати, якщо формулюємо стверджувальні речення або відповіді на питання  у повній формі. Наприклад:

There are no people in my class
There is no money in my purse
Are cats outside?
Yes, there are cats outside
Is there any sugar in the sugar bowl?
No, there is no sugar in the sugar bowl

Також, ми вільні користуватися частинкою not, та навіть скорочувати її. Not ми вибираймо й тоді, коли даємо скорочену відповідь на питання.

There is not / There isn’t
There are not / There aren’t

Приклади:

There isn’t any milk in the fridge
There isn’t any money in my bag
Is there a cat inside?
No, there isn’tСпівставлення якостей

Якщо нам потрібно поєднати якість якості в англійській, в цьому нам допоможе as… as… та прийменник в основній формі. Наприклад: Я така ж висока, як мій батько, Ян такий же молодий як і ми, ці будинки такі ж високі, як й ті.

I am as tall as my father
Jan as young as us
These buildings are as high as those ones

Якщо якість одного з предметів краща за інший, то використовуємо not so…as… та прийменник в основній формі. Наприклад: Я не така висока, як мій батько, він готує не такі смачні супи, як його мати, це дерево не таке зелене, як те

I am no so tall as my father
He cooks not so tasty soups as his mother
This thee is not so green as that one

Якщо ми хочемо вказати залежність однієї якості від іншої, то нам допоможе the …the… та прийменники у порівнювальній формі (закінчення er)

Наприклад: Простіше – краще, я хочу швидку машину, чим швидче, тим краще, чим більше сонячного сяйва, тим тепліше.

The simpler the better
I want a fast cat, the faster the better
The more sun shine the warmer

Наталя Омельчак

Операційні системи, браузери і пошукові системи

Коротко поговорили про операційні системи, браузери і пошукові системи (в контексті того, куди «ми входимо», коли вводимо імена, паролі або просто адресу сайту).

Працювали над сліпим набором тексту. Тренажер дуже схожий на гру. Тож, дітям подобається. Кожен намагається робити власний рекорд.
Надія Молибога