05.02.19

Послідовне і паралельне з'єднання

При послідовному з'єднанні провідників, сила струму в усіх ділянках кола однакова:
I = I₁ = I₂
Загальний опір кола дорівнює сумі опорів окремих провідників:
R = R₁ + R₂
Напурга у колі дорівнює напрузі на полюсах джерела і дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола:
U = U₁ + U₂
Припараленькому з'єданні провідників напруга на кінцях усіх паралельно з'єднаних провідників однакова:
U = U₁ = U₂
Сита струму у нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих, паралельно з'єднаних провідниках:
I = I₁ + I₂
Загальний опір у колі:
1/R = 1/R₁ + 1/R₂ або R = (R₁ · R₂)/(R₁ + R₂)
Валентина Мержиєвська

Немає коментарів:

Дописати коментар