06.11.18

Цінності

Сьогодні ми говорили про цінності.
Спершу кожний виписав на листочку те, без чого життя буде здаватись неповним, або що має бути представлене в світі, щоб хотілося в ньому жити.
Цікаво, що багато пунктів виявились спільними: друзі, родина, свобода висловлювань, право на дозвілля (вільний час і розваги), свобода переміщення, рівність можливостей, здоровий спосіб життя, творчість тощо.
Зачитали перелік європейських цінностей, згаданий в договорі про створення ЄС. Дивовижно багато співпадінь.

ЄС засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність, рівність жінок та чоловіків.

Відтак говорили про різні системи цінностей різних країн (за опитуваннями World Value Survey), які можна умовно згрупувати за осями: традиційні - раціональні (індивідуальний вибір), а також цінності виживання - самовираження.
В країнах з авторитарним правлінням громадяни не почуваються захищено, тому цінності схиляються в бік виживання. В більш демократичних країнах, де частину потреб виживання забезпечує держава, громадяни мають можливості для самореалізації і це стає цінністю.
В кожній моделі є свої нюанси: переважання цінностей самовираження дозволяє кожній людині шукати свою індивідуальність, але водночас зменшує готовність відстоювати себе і оцінювати ризики. А переважання цінностей виживання мотивує людину покладатись лише на себе, втім, не сприяє розвитку.
В авторитарних країнах керують через силу і страх, а в демократичних - через суспільний договір.
І от що виявляється, що у восьмикласників цінності, які є значимими, переважно демократичні, європейські, але готовності дотримуватись договору, щоб забезпечити їх, ще немає.
Але ми над цим працюємо :)
Валентина Мержиєвська

Немає коментарів:

Дописати коментар