04.12.19

Ген

Почали вивчати ген. Придумали уявний організм з чотирма хромосомами в гаплоїдному наборі і розмістили на них гени з іменами кожного учня. Дізналися про властивості та види генів. Розібрали синтез білка. Білок Nas запустив експресію гена Ant. РНК- полімераза Fed считав з матриці і створив іРНК Ant, і вона пройшла процесинг. В той самий час з гена And створилося багато рРНК, які сформували рибосоми, а з гена Iva - багато тРНК, які приєднали до себе відповідні амінокислоти. Далі, в цитоплазмі, іРНК Ant утворила комплекс із двома субодиницями рибосоми And і за допомогою тРНК Iva утворився новий білок Ant. В комплексі Гольджі його зустріли шаперони Han, Tom і Yul, які допомогли йому набути третинної структури , після чого він вийшов у міжклітинний простір.
Катерина Василенко

1 коментар: